RISE Research Institutes of Sweden

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. Fd JTI – institutet för Jordbruks och miljöteknik är en del av RISE Enheten för Jordbruk och livmedel.

Kontaktperson Tomas Johansson
tomas.johansson@ri.se
mobil 010-516 69 05 eller 073 – 067 03 21
www.ri.se