Svenska Jägarförbundet

Svenska Jägareförbundet är en medlemsorganisation med ca 155 000 medlemmar både i Sverige och runt om i världen. Förbundet är uppbyggd av Jaktvårdskretsar och Länsjaktvårdsföreningar som består av förtroendevalda medlemmar .

Förbundet har 130 st anställda tjänstemän som stöttar verksamheten runt om i landet. Vi grundades 1830 för att rädda viltet och långsiktig viltförvaltning är fortfarande en avgörande fråga.

Svenska Jägareförbundet har ett antal upphandlade uppdrag som syftar till att främja landets viltvård. Därtill anordnar vi  utbildningar, föreläsningar, aktiviteter och träning för både medlemmar och icke medlemmar.

Sverige har en unik konstruktion där landets jägarkår till stor del själva finansierar såväl inventering som eftersök på trafikskadat vilt och forskning . Vi arbetar med att stopp invasiva arter som hotar den biologiska mångfalden och vi har beredskap för att hantera sjukdomar i naturen.

Förbundet består av 11 kontor runt om i landet samt vårt Nationella kansli i Nyköping.  Ett kontor har funnits i Skara sedan förbundets start men flyttade under 2022 till Jönköping. Kvar i Skara finns en administrativ del där personal delar tid mellan Skara och Jönköping.”

Svenska Jägareförbundets webbplats (jagareforbundet.se)