Om Green Tech Park

 

Green Tech ParkMer än en företagspark

Green Tech Park är en företagspark och neutral nätverksaktör utan vinstsyften som jobbar för näringslivsutveckling med naturen som resurs. Du hittar oss i hjärtat av SLU Campus i Skara.
Våra uppdragsgivare är Skara kommun.

Det som gör oss unika är att vi arbetar för ett ansvarsfullt och hållbart entreprenörskap med ett tydligt fokus inom de gröna näringarna. Under vårt tak ryms professionella företag som arbetar för en hållbar värld - både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Förutom att erbjuda kontorsplats och konferensrum i inspirerande miljöer är vi en mötesplats som stimulerar nya idéer och möjligheter. För att skapa dessa möten erbjuder Green Tech Park en stimulerande miljö på SLU Campus i Skara. Vi erbjuder en resursbank och ett brett nätverk av kompetens både inom och utom Green Tech Park som hjälper människor och företag framåt.

Green Tech Park - ger växtkraft till människor och företag