Energigården

 

Energigårdens syfte är att vara en pådrivande kraft för energieffektivisering i lantbruket samt ökad produktion och användning av energi från jord, skog, sol och vind.

Energigårdens vision för lantbruket i Västra Götaland 2030 anknyter till klimatstrategin för Västra Götaland: ”Energieffektiva lantbruksföretagare i Västra Götaland, som tar tillvara sina företags möjliga energiresurser, vilket medverkar till en hållbar produktion, nya affärsmöjligheter och ökad konkurrenskraft, samt bidrar till nya arbetstillfällen och minskad miljö- och klimatpåverkan”. Samt minska samhällets sårbarhet.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Camilla Linder
Mail: camilla.linder@agrovast.se
Telefon: +46 76 107 81 71
Webbsida: www.energigarden.se