Mariedals Lantbruk AB

 

Mariedals Lantbruk Aktiebolag förvaltar Mariedals Egendom om ca 970 ha mark med växtodling, skogsbruk, fastigheter och arrenden. Bolaget är även delägare i Ova Växt AB som bedriver växtodling, samt i Ova Vind AB som producerar vindkraft.

Företaget drivs av Ivar och Sofi T Virgin.

Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner: Sofi T Virgin & Ivar Virgin
Mail: sofi@tentakel.seivar.virgin@sei-international.org
Telefon: 0737 – 07 85 63