Ett brett nätverk

På Green Tech Park sitter idag ett tjugotal företag och organisationer. Vi erbjuder en resursbank och ett brett nätverk av kompetens både inom och utom Green Tech Park som hjälper människor och företag framåt.

Se vilka företag som finns hos oss.

I Green Tech Parks nätverk finns:

- Forskare från olika discipliner, högskolor och universitet

- Politiker och tjänstemän inom kommun, region och stat

- Aktörer som stödjer företags- och affärsutveckling

- Näringsliv och branschorganisationer

- Internationella kontakter

- Experter och konsulter inom en rad olika områden