Agroväst

 

AgroVäst är plattformen för västsvenska utvecklingsprojekt inom lantbruks- och livsmedelsindustrin. Agrovästs styrka ligger i den tvärvetenskapliga inriktningen, möjligheterna att sammankoppla forskare och praktiker från många olika områden i obyråkratiska former samt en djup förankring i näringen.

Agroväst har tack vare väl utvecklade former för samverkan mellan olika intressenter kunnat bedriva ett omfattande forsknings- och utvecklingsprogram med ett stort antal projekt. Samverkan med andra finansiärer innebär att intressenternas satsning ger en flerfaldig utdelning som gagnar lantbruk och livsmedelsindustri.

Agroväst främjar entreprenörskap och företagande inom den gröna sektorn.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Mats Emilson
Mail: mats.emilson@agrovast.se
Telefon: 0511-672 79, 0706-700 300
Webbsida: www.agrovast.se