Hylmö Industrikonsult

 

Hylmö Industrikonsult arbetar med utbildning och kvalitetsarbete inom livsmedel. Vi skapar dynamik och växtkraft till livsmedelsföretag på landsbygden och styrker företagens konkurrenskraft genom att länka samman resultat från forskning med företagande.

Vi ger stöd åt nyföretagare för att skapa hållbar regional tillväxt och ett stärkt näringsliv på landsbygden.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Peter Hylmö
Mail: peter@hylmo.se
Telefon: 0511 - 672 67, 070 - 512 54 12
Webbsida: www.hylmo.se