RBU Skaraborg

RBU Skaraborg är en ideell förening som jobbar med och för föräldrar till rörelsehindrade barn och ungdomar.

Vi följer via vårt riksförbund i Stockholm vad som händer på riksnivå, liksom på regionala planet. På vårt program har vi rullstolsdans och elhockey där rörelsehindrade
använder specialstolar.

Vi ordnar olika aktiviteter för medlemmarna såsom båtutfärder, en del resor m.m.