R Innovation AB

R Innovation är ett familjeföretag som grundades 2017. Företaget fokuserar på innovation, kommunikation och förändringshantering kopplat till hållbar utveckling. Detta inkluderar affärsdesign, projekt- och affärsutveckling samt investeringsfrågor.

Våra tjänster

  • Innovation Management - Innovation är en inlärd förmåga och vi erbjuder effektiva verktyg som ökar företags och organisationers innovativa förmåga och hållbara medvetenhet. Vi förbättrar innovationsförmågan genom att utvärdera innovationsberedskapen och hjälper organisationer att skapa en innovativ kultur för långsiktig framgång.
  • Business Design - Vi hjälper företag att upptäcka nya möjligheter genom att utveckla djupgående insikter om kundernas möjligheter och utmaningar. Vi översätter marknadsinsikter till effektfulla idéer. Vi erbjuder strategisk planering av innovations- och entreprenörsprojekt, inklusive företagsdesign, marknadsundersökningar och processutveckling.
  • Change Management - Organisationer måste anpassa sig till en ständigt föränderlig miljö. Förändring är nödvändig för att förbli konkurrenskraftig och fortsätta skapa värde. Vi hjälper organisationer att navigera i grundläggande förändringar för långsiktig anpassning, utvärdera och bestämma behovet av förändring och hjälper organisationer att förbereda och planera för en hållbar framtid. Detta kommer att hjälpa organisationen att känna igen förändringar i omvärlden och göra nödvändiga justeringar för organisationens behov.
  • Strategic Marketing - Vi erbjuder en analys av organisationers kommunikation, varumärkesstrategier samt utveckling och taktik avseende digitala marknadsföringsverktyg.

Vår specialitet är kopplat till energi, klimat, grön omställning och hållbara innovationer. Vill du veta mer, kontakta oss via www.r-innovation.se.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Mats Rydehell
Mail: mats@r-innovation.se
Telefon: +46 708 27 97 28
Webbsida: www.r-innovation.se