Mariedals Lantbruk AB

  Mariedals Lantbruk Aktiebolag förvaltar Mariedals Egendom om ca 970 ha mark med växtodling, skogsbruk, fastigheter och arrenden. Bolaget är även delägare i Ova Växt AB som bedriver växtodling, samt i Ova Vind AB som producerar vindkraft. Företaget drivs av Ivar och Sofi T Virgin. Kontaktuppgifter Kontaktpersoner: Sofi T Virgin & Ivar Virgin Mail: sofi@tentakel.se & ivar.virgin@sei-international.org Telefon: 0737 – 07 85 63
Läs Mer…

SEI – Stockholm Environment Institute

  SEI (Stockholm Environment Institute) är ett oberoende internationellt forskningsinstitut inom miljö och hållbar utveckling med inriktning på policyfrågor. Ivar Virgin är forskare på SEI, Stockholm, men har sitt kontor på Green Tech Park. Ivar är doktor i biokemi och arbetar med globala bioresursfrågor samt hur länder, huvudsakligen Afrika, ska kunna få tillgång till modern biovetenskap.  Kontaktuppgifter Kontaktperson: Ivar Virgin Mail: ivar.virgin@sei-international.org Telefon: 0737 – 07 85 63 Webbsida: www.sei-international.org
Läs Mer…

Lokalproducerat i Väst

  Lokalproducerat i Väst AB arbetar för att på flera olika sätt främja handel av lokalproducerade livsmedel inom Västra Götaland. Vi jobbar på uppdrag av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen och vår verksamhet är även delvis finansierad med EU-medel. Tillsammans vill vi skapa en bättre miljö för småskaliga livsmedelsproducenter och samtidigt göra det lättare för konsumenterna att handla lokalproducerad mat. Kontaktuppgifter Kontaktperson: Marcus Nyström Mail: marcus@lokalproducerativast.se Telefon: 0705-155 820 Webbsida: www.lokalproducerativast.se
Läs Mer…

Ung Företagsamhet

  Ung Företagsamhet Skaraborg arbetar med att införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Vi vill ge unga en tro på sin egen företagsamhet genom våra två lika viktiga områden – företagsamhet och företagande. På Ung Företagsamhet i Skaraborg ser vi det som viktigt att visa ungdomarna att det är viktigt med en attraktiv och levande landsbygd, och att möjligheten till att driva eget företag i Skaraborg är minst lika stor som i storstäderna. Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet! Kontaktuppgifter Kontaktperson: Marcus Särkijärvi Mail: marcus.sarkijarvi@ungforetagsamhet.se Telefon: 0768-83 02 20 Webbsida:
Läs Mer…

Energigården

  Energigårdens syfte är att vara en pådrivande kraft för energieffektivisering i lantbruket samt ökad produktion och användning av energi från jord, skog, sol och vind. Energigårdens vision för lantbruket i Västra Götaland 2030 anknyter till klimatstrategin för Västra Götaland: ”Energieffektiva lantbruksföretagare i Västra Götaland, som tar tillvara sina företags möjliga energiresurser, vilket medverkar till en hållbar produktion, nya affärsmöjligheter och ökad konkurrenskraft, samt bidrar till nya arbetstillfällen och minskad miljö- och klimatpåverkan”. Samt minska samhällets sårbarhet. Kontaktuppgifter Kontaktperson: Camilla Linder Mail: camilla.linder@agrovast.se Telefon: +46 76 107 81 71 Webbsida: www.energigarden.se
Läs Mer…

NyföretagarCentrum

NyföretagarCentrum Skaraborg ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning. Våra rådgivare har lång erfarenhet och ett stort nätverk inom näringslivet i Skaraborgsområdet. För oss är nyföretagande en förutsättning för utveckling av landsbygden! Kontaktuppgifter Kontaktperson: Eva Maria Friberg Mail: skara@nyforetagarcentrum.se Telefon: 070-625 07 05 Webbsida: www.nyforetagarcentrum.se/skaraborg
Läs Mer…

Hylmö Industrikonsult

  Hylmö Industrikonsult arbetar med utbildning och kvalitetsarbete inom livsmedel. Vi skapar dynamik och växtkraft till livsmedelsföretag på landsbygden och styrker företagens konkurrenskraft genom att länka samman resultat från forskning med företagande. Vi ger stöd åt nyföretagare för att skapa hållbar regional tillväxt och ett stärkt näringsliv på landsbygden. Kontaktuppgifter Kontaktperson: Peter Hylmö Mail: peter@hylmo.se Telefon: 0511 – 672 67, 070 – 512 54 12 Webbsida: www.hylmo.se
Läs Mer…

Agroväst

  AgroVäst är plattformen för västsvenska utvecklingsprojekt inom lantbruks- och livsmedelsindustrin. Agrovästs styrka ligger i den tvärvetenskapliga inriktningen, möjligheterna att sammankoppla forskare och praktiker från många olika områden i obyråkratiska former samt en djup förankring i näringen. Agroväst har tack vare väl utvecklade former för samverkan mellan olika intressenter kunnat bedriva ett omfattande forsknings- och utvecklingsprogram med ett stort antal projekt. Samverkan med andra finansiärer innebär att intressenternas satsning ger en flerfaldig utdelning som gagnar lantbruk och livsmedelsindustri. Agroväst främjar entreprenörskap och företagande inom den gröna sektorn. Kontaktuppgifter Kontaktperson: Mats Emilson Mail: mats.emilson@agrovast.se Telefon: 0511-672 79, 0706-700 300 Webbsida: www.agrovast.se
Läs Mer…

AlizonWeb AB

  AlizonWeb AB arbetar med att stärka företag och verksamheters grafiska profilering och internetnärvaro. Med kunskaper inom webb och design kan vi hjälpa företag att profilera sig och förmedla information på ett effektivt och rättvisande sätt, oavsett medium. Vi arbetar med ändamålsenlig design, där design, förutom att vara visuellt tilltalande, också ska bringa klarhet och förmedla ett budskap. Vi kan hjälpa dig med hemsidor, logotyper, grafisk profil, design av trycksaker samt marknadsföring i sociala medier. Välkommen! Kontaktuppgifter Kontaktperson: Alice Thorvald Mail: info@alizonweb.se Telefon: 0511-62062 Webbsida: www.alizonweb.se
Läs Mer…