Kamia

KAMIA ekonomisk förening (KAMIA) är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, med en demokratisk grundsyn. Föreningens mål är att arbeta integrationsfrämjande och vi ser alla människors lika värde, oberoende av kön, religion, etnicitet, kultur, ålder eller utbildningsbakgrund.

KAMIA har sedan 2012 arbetat med att hjälpa jobbsökande ut på arbetsmarknaden.

KAMIA har särskilt stor erfarenhet av att matcha personer som har andra språkkunskaper, utbildningar och erfarenheter än svenska, med rätt sorts jobbmöjligheter. Vi har god branschkunskap och ett bra kontaktnät.

KAMIA är kontrakterad av Arbetsförmedlingen som leverantör av Stöd och matchning.
KAMIA hjälper dig med din personliga marknadsföring genom CV seminarier, studiebesök och arbetsgivarkontakter.
På KAMIA får du stöd och stöttning på flera olika språk.

Kontaktuppgifter
kontaktperson: Katarina Signell
mail: katarina@kamia.se
telefon: 073-3745093
webbsida: www.kamia.se