JTI

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, är ett industriforskningsinstitut som utvecklar kunskap för ökad hållbarhet med fokus på jordbruk, miljö och energi i nära samarbete med företag, organisationer och myndigheter. Som industriforskningsinstitut är det JTI:s uppgift att vara en länk mellan akademi och näringsliv.

JTI är ett delägt dotterbolag i SP-koncernen, Sveriges största och teknikbredaste institutskoncern. JTI:s huvudkontor ligger i Uppsala.

Kontaktperson: Tomas Johansson

Mail: tomas.johansson@jti.se

Telefon: 010-516 69 05, 073-067 03 21

Webbsida: www.jti.se