Energigården

 

Programmet Energigården arbetar med att ur ett lokalt producent- och kundperspektiv vara en samlande och pådrivande kraft i utvecklingen av förnybar energiproduktion från det västsvenska lantbruket.

Samordningen av Energigården finansieras av Agroväst, Västa Götalandsregionens Miljönämnd, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Jordbruksverket och LRF:s regioner i Västra Götaland.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Maria Hammar
Mail: maria.hammar@agrovast.se
Telefon: 0511-67 284, 0709-38 38 03
Webbsida: www.energigarden.se