Bardon AB

Bardon AB är ett B4B-företag som verkar inom byggsektorn. Vi är bland annat agentur åt Armstrong Ceilings i Skandinavien.

Armstrong Ceilings är världsledande producent av undertak till offentlig sektor. Undertaken har en kvalitativ design, hög funktionalitet, innovativ teknik samt miljöcertifiering.

Med hjärta och engagemang sätter vi alltid kundens behov i centrum. Vi arbetar efter en värdegrund som vilar på hög etik, moral, integritet, ärlighet samt hållbarhet – för människa, miljö och samhälle.

Mikael Jonsson, CEO Bardon AB
info@bardon.se
www.bardon.se