Bardon AB

Bardon AB är ett företag som verkar inom byggsektorn. Vi erbjuder konsultation och är agentur för Armstrong Ceilings i Skandinavien.
Armstrong producerar undertak med fokus på design, funktion och teknik. Undertakslösningarna och produkterna är många.
Vi sätter kundens behov i centrum. Vår önskan är att få leverera trevliga innovativa lösningar samt skapa stabila affärsrelationer.
Vår värdegrund vilar på hög etik, moral, integritet, pålitlighet och rättframhet.