Samrådsgrupp mykotoxiner

Datum/Tid
21 november, 2018
09:00 - 12:00

Plats
Det gröna (entréplan)

Kategorier

Kontaktuppgifter
Bokad av: Thomas Borjesson
Epost: thomas.borjesson@agrovast.se


Möte Samrådsgrupp Mykotoxiner